Info Panel
U bent hier:   Home  /  Ophaalbruggen

Ophaalbruggen

De MOK-werf ligt gesitueerd tussen twee vlotbruggen die later vervangen werden door ophaalbruggen; de Daggertsbrug en de Enkbrug.

Ophaalbruggen zijn in tegenstelling tot vlotbruggen beweegbare bruggen. Zij gaan open door rotatie om een horizontale as evenwijdig aan het water. Historisch gezien is de ophaalbrug uit de valbrug ontstaan. In tegenstelling tot een valbrug beschikt een ophaalbrug over tegengewichten, zodat het openen ervan veel minder energie vereist.

Omdat het vrachtvervoer op de wegen in grootte en gewicht toenam, ontstond er veel schade aan de bruggen, ook aan de ophaalbruggen. De bruggen moesten in de loop van de jaren zwaarder en breder gemaakt worden om aan de eisen van het almaar zwaarder wordend vrachtvervoer te kunnen voldoen. Helaas zijn er, om die redenen, vele historische bruggen verdwenen uit het Nederlandse landschap.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw voldeden de bestaande bruggen, meerpalen niet meer aan de eisen van die tijd. In 1987 verwijderde de Maatschappij van de Overijsselse Kanalen remmingwerken van drie bruggen en meerpalen in de gemeente Raalte.
Hiertegen kwam de Bond Heemschut in het geweer. De bond, hierin onder andere gesteund door de recreatiegemeenschap Salland, eiste dat behalve een aantal uit 1900 daterende bruggen en ook het tot het kanaal behorende meubilair zou worden behouden. De redenen die zij aanvoerden waren de cultuurhistorische waarde en de waarde voor het landschappelijk aanzien van het kanaal en zijn omgeving.

Het waterschap is hiermee uiteindelijk akkoord gegaan, maar wenste de mogelijkheid open te houden om de verwijdering van dit meubilair alsnog te realiseren, wanneer dat ten behoeve van de waterbeheersing nodig zou zijn.

Daggertsbrug

Luchtfoto met nog vlotbrug in werking.

ophaalbruggen

De ophaalbrug bij Café Daggert in Raalte

Ophaalbrug gezien vanaf de Kanaalstraat in Raalte.

De Daggertsbrug in Raalte.

 

De Daggertsbrug in Raalte.

Een schip ligt voor de wal nabij de Daggertsbrug in Raalte.

De nieuwe Daggertsbrug over het Overijssels Kanaal in Raalte.

Tekening Teun de Haan.

 

 

Enkbrug

De Enkbrug nog als vlotbrug.

De Enkbrug vanf de andere zijde gezien.

 

De Enkbrug zonder wegdek.

Een vrachtschip passeert de Enkbrug in Raalte.

 

Spoorbrug