Info Panel
1795

1795 – Geschiedenis van Salland

Van oudsher is Overijssel verdeeld in drie gebieden; Salland, Twente en Vollenhove.  Deze drie gebieden waren ambtsgebieden van de drosten. Een drost is iemand die aan het hoofd van een …

Lees meer... →
1845

1845 – Kanalen of spoorwegen?

De ontwikkeling van de vaarwegen in Overijssel ging niet zonder slag of stoot. Er werden plannen tot kanalisatie gemaakt, omdat er oog was voor de infrastructurele problemen die door de …

Lees meer... →
1848
Overijsselsche Kanalisatie Maatschappij

1848 – Oprichting Overijsselsche Kanalisatie-Maatschappij (OKM)

Nadat in de voorafgaande jaren reeds voorbereidende besprekingen hadden plaatsgevonden tot deelnemen door de gemeente Raalte in de opgerichte Overijsselsche Kanalisatie-Maatschappij  (OKM) begonnen de plannen tot het graven van een …

Lees meer... →
1850

1850 – Koning WILLEM III verleend concessie

Op 13 oktober 1850 is aan de N.V.  Overijsselse Kanalisatie Maatschappij (OKM).  Door Koning WILLEM III en Minister van binnenlandse zaken Thorbecke concessie verleend tot het aanleggen en exploiteren van …

Lees meer... →
1852

1852 – Problemen met landeigenaren

Eén van de kanalen zou door Raalte gaan. Maar bij de werkzaamheden van sectie drie (waar o.a. Raalte onder viel) ontstonden enkele problemen als gevolg van het niet slagen van …

Lees meer... →
1853

1853 – Besluit kanaalaanleg toch door Raalte

Op 19 mei 1853 heeft de OKM het besluit genomen om het kanaalgedeelte dat door Raalte zou gaan te verleggen met 3000 el naar het oosten (nabij de Bagatelle). Op …

Lees meer... →
1854

1854 – 700 arbeiders graven het kanaal

700 arbeiders werkten mee aan het graven van het kanaal. Dit gebeurde met schop en houten kruiwagens op houten kruiplanken. Er werd op een bepaald manier gegraven, in lange rijen en …

Lees meer... →
1858

1858 – Kanalen opengesteld voor scheepvaart

Op 7 september 1858 werd sectie drie Deventer – Lemelerveld opengesteld voor de scheepvaart. Het aanslepen van schepen gebeurde met menskracht door de zo genaamde Scheepsjagers, maar er werden ook …

Lees meer... →
1880

1880 – Lokatie Scheepshelling

In 1880 was er behoefte aan een scheepshelling voor het herstellen van vlotbruggen. Deze moest komen aan de westelijke kanaaldijk in de gemeente Raalte, 65 meter ten zuiden van de …

Lees meer... →
1881

1881 – Scheepshelling voorzien loodsje en pallisade

In 1881 is op de scheepshelling een loodsje gebouwd voor de berging van materialen. Om de scheepswerf werd een houten palissade aangebracht die de scheepswerf afsluit van de weg. Ook …

Lees meer... →
1888

1888 – Bouw werkplaats

In 1888 werd er begonnen met de bouw van de werkplaats op het werfterrein. Het gebouw is zo gemaakt dat het geschikt was voor diverse werkzaamheden. Zo zaten er in …

Lees meer... →
1889

1889 – Bouw droogloods

In 1889 werd er begonnen met de bouw van de droogloods op het werfterrein. Alvorens het aangekochte hout te verwerken moest het eerst gedroogd worden.  De droog- en opslagloods heeft …

Lees meer... →
1917

1917 – Aanbouw tegen droogloods

  In de loop der tijd was de droogloods te klein en is er aan de kanaalzijde een aanbouw tegen de droogloods geplaatst. Ook was er al in 1903 een …

Lees meer... →
1941

1941 – O.K.M. wordt MOK

De O.K.M. heeft de kanalen tot in 1941 geëxploiteerd, aanvankelijk met positieve uitkomsten, geleidelijk aan met een steeds groter wordend exploitatieverlies. Doordat de kanalen in de behoefte bleven voorzien, is …

Lees meer... →
1945

1945 – Vlotbruggen vernield in de oorlog

In de oorlogsdagen waren bruggen een doelwit hierdoor zijn er ook vele vlotbruggen vernield. De vernielde houten vlotbruggen werden vervangen voor ijzeren met een groter draagvermogen. In een nog een …

Lees meer... →
1952

1952 – Uitbreiding met directieverblijf

In 1952 is er aan de kanaalzijde een kantoortje tegen de werkplaats aangebouwd. In het jaarverslag van dat jaar staat het volgende vermeld: Behalve de normale onderhoudswerkzaamheden aan de kanalen, …

Lees meer... →
1958

1958 – MOK stelt onderzoek in naar goederenvervoer

Door slecht onderhoud is het kanaalvak Deventer – Raalte  nog slechts bevaarbaar voor schepen met een laadvermogen van max. 100 ton en een diepgang van 1.45 cm. Dit is niet …

Lees meer... →
1964

1964 – MOK draagt kanaal over aan Waterschap en Gemeente

Op 1 juli 1964 draagt de MOK het eigendom, beheer en onderhoud van het kanaalgedeelte Raalte – Lemelerveld over aan het Waterschap Salland. Waterschap Salland heeft echter op haar beurt …

Lees meer... →
1973

1973 – Bedrijven en politiek protesteren tegen sluiting

In 1973 wordt duidelijk dat de kans groot is dat ook het kanaalgedeelte Deventer – Raalte toch gesloten gaat worden voor de scheepvaart nadat het kanaalgedeelte Raalte – Lemelerveld in …

Lees meer... →
1974

1974 – Met Vikingboot op naar Den Haag

De kosten voor onderhoud van de kanalen was te hoog, maar het heeft lang geduurd voordat de kanalen definitief voor de scheepvaart gesloten werden. Steeds waren er mensen die tegen …

Lees meer... →

1974 – Minister bezoekt Raalte

Op 14 mei 1974 brengt de De Minister van Verkeer en Waterstaat, dhr. Westerterp, en het College van Gedeputeerde Staten der Provincie Overijssel met gevolg een bezoek aan Raalte. Hiervan werd …

Lees meer... →
1978

1978 – Raalte zit met werf in de maag

Doordat het kanaal geen functie meer krijgt voor de scheepvaart heeft de MOK-werf ook geen functie meer. Dus komt de belangrijke vraag bij de Gemeente: wat gaan we er mee doen? …

Lees meer... →
1988

1988 – Kanaal gesloten voor scheepvaart

Op 8 november 1988 verzoekt Gedeputeerde Staten van Overijssel om het  staatsbesluit van 12 oktober 1988 Koninklijk goed te keuren om het kanaalvlak Deventer-Raalte definitief voor de scheepvaart te sluiten.  Vanaf …

Lees meer... →
1989

1989 – MOK ontbonden

Op 21 december 1989 is door de aandeelhouders besloten om de MOK te ontbinden. Dat is per 31 december 1989 gebeurd.

Lees meer... →
1990

1990 – Koninklijke goedkeuring sluiting kanaal

  Op de voordracht van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 20 mei 1990 besluit Koningin Beatrix tot goedkeuring van het sluiten voor de Scheepvaart het kanaal vak Deventer – …

Lees meer... →
1991

1991 – MOK-werf verpauperd

Doordat er geen besluiten worden genomen door de Gemeente Raalte wordt aan het MOK-werf en aan terrein geen onderhoud meer gepleegd. De gebouwen op het terrein verpauperen. Foto’s laten zien dat …

Lees meer... →
1992

1992 – Januari – Wat te doen met de MOK-werf?

De Gemeente beraad zich op wat te doen met de MOK-werf. Er komen diverse suggesties, b.v.: – verplaatsen naar Heeten voor project recreatiegemeenschap Salland; – verplaatsen en de ruimte gebruiken voor VerkeersCirculatiePlan; …

Lees meer... →

1992 – Februari – Twee Raaltenaren nemen initiatief

Twee Raaltenaren tonen belangstelling en maken dit kenbaar d.m.v. een brief aan College van Burgemeester en Wethouders.                   

Lees meer... →

1992 – Februari – Eerste plannen en ideeën schetsen

Op 17 februari 1992 worden de eerste schetsen en de ideeën gepresenteerd aan het College van Burgemeester en Wethouders en op 19 februari 1992 aan een afvaardiging van de Monumenten …

Lees meer... →

1992 – April – MOK-werf lijkt gered door politieke steun

  Burgemeester en Wethouders doen een voorstel naar de Raad inzake MOK-werf. In de media verschijnen verschillende artikelen over het reddingsplan.                   …

Lees meer... →

1992 – Mei – Ondertekening ” OVEREENKOMST ” in de MOK-werf.

Op 8 mei 1992 wordt de “OVEREENKOMST ” getekend in de MOK-werf.  Hierbij zijn o.a. aanwezig: Burgemeester Zuidwijk en Wethouders, Dijkgraaf van Waterschap Salland, de raadsleden van de commissie Ruimtelijke …

Lees meer... →
De Goeie Boel

1992 – Mei – Presentatieplan ‘De Goeie Boel’

De maquette van het plan  ‘De Goeie Boel’ wordt onthuld door Burgemeester Zuidwijk en Dijkgraaf Terpstra van het Waterschap Salland. Onthulling van de Maquette.         Horeca mogelijkheden …

Lees meer... →

1992 – Oktober – Toch op gemeentelijke monumentenlijst

Gemeentelijk monument Raalte MOK-werf aan het Overijssels Kanaal in Raalte. Uit de lijst van 1992 blijkt dat de MOK-werf inderdaad op de gemeentelijke monumentenlijst staat. Hierover was er in de politiek …

Lees meer... →
1994

1994 – Ontwikkelingsvisie kanaalzone

In 1994 maakt de gemeente een ontwikkelvisie voor de Kanaalzone. Het bestaat uit 3 delen: wonen rond de Joetse; wonen aan het Water; wonen in de Hoven. Het deel ” …

Lees meer... →
1995

1995 – MOK-werf op Overijsselse monumentenlijst

De MOK-werf wordt op de Lijst van de Overijsselse Monumenten geplaatst.   

Lees meer... →
1997

1997 – Behoud MOK-werf in discussie

Omdat de eerste fase van nieuwbouw langs het Kanaal  voorspoedig verloopt worden er voorstellen gedaan om de MOK-werf te verplaatsen zodat op die locatie woningen gebouwd kunnen worden.      …

Lees meer... →

1997 – Gemeente wil MOK-werf verplaatsen

Op 25 februari 1997 worden de Meijer en Reinders uitgenodigd voor een bespreking over de plannen van de gemeente met betrekking tot de invulling van de Kanaalzone en de positie …

Lees meer... →

1997 – Juridische strijd om behoud MOK-werf

In juni 1997 komt de Gemeente met een voor-ontwerp bestemmingsplan “Raalte Centrum e.o.1997”. Dit houdt in dat de MOK-werf moet verdwijnen.  Meijer en Reinders nemen een advocaat in de arm om …

Lees meer... →

1997 – Steun van ” Stichting Herbestemming Industrieel Erfgoed”

“Stichting Herbestemming Industrieel Erfgoed”. biedt hulp aan  Deze bezoekt Raalte en zegt: “mijn conclusie is kort en bondig, de MOK-werf zijn vanwege hun typologische zeldzaamheid en gaafheid beschermen waardig van …

Lees meer... →
1998

1998 – “Stichting Herbestemming Industrieel Erfgoed”, maakt ook een plan.

De Stichting Industrieel Erfgoed maakt een plan met daarbij een korte toelichting van de herbestemmingsmogelijkheden MOK-werf  

Lees meer... →
1999

1999 – “Begeleidingsgroep kanaal” doet aanbevelingen

De “begeleidingsgroep kanaal” van de gemeente Raalte heeft een aantal bouwstenen c.q. aanbevelingen in bijgaande notitie aangedragen om een bijdrage te leveren aan de nog te ontwikkelen “Totaalvisie van het …

Lees meer... →
2001

2001 – Werkconferentie het Kanaal

Op 15 mei 2001 organiseert wethouder Gorter een Werkconferentie voor de leden van de commissie VROM  over het kanaal waarbij ook aanwezig zijn de medewerkers van het Oversticht. De politieke …

Lees meer... →
2002

2001 – Studie naar mogelijke herbestemming MOK-werf

Uit adviezen blijkt dat de toekomst van de MOK-werf het beste is gegarandeerd wanneer de MOK-werf een herbestemming krijgt. Om een goed beeld te kunnen krijgen wat er nu mogelijk …

Lees meer... →
2004

2004 – Schetsplan mogelijke inrichting MOK-werf gebied

In 2004 maakt de Gemeente schetsplan over mogelijke inrichting  zowel voor het gebied rond de  MOK-werf als ook voor woningbouw.   

Lees meer... →
2008

2008 – Concept structuurvisie kanaalzone

In 2008 werd het CONCEPT  STRUCTUURVISIE  KANAALZONE  gepresenteerd. Dit geeft een beeld hoe er tegen de Kanaalzone wordt aan gekeken en hoe het er in de toekomst er uit kan …

Lees meer... →
2019

2019 – Auto rijdt tegen werkplaats MOK-werf.

17 augustus 2019    Een bestuurder van een auto wordt onwel en rijdt dwars door de afrastering tegen de werkplaats. De schade is aanzienlijk.             …

Lees meer... →

2020– Hoe nu verder?

Mijn doel is nog steeds de MOK-werf op de huidige plaats te laten staan en weer in de oude staat terug te brengen. Door de jaren heen zijn er vele …

Lees meer... →